top of page

Bilgi Paylaşımı ve Köprüler Kurma: Halilzade'nin Gwangju'daki Josun Üniversitesi'nde Verdiği Konferans

Merhaba, okuyucular! Son zamanlarda Gwangju'daki Josun Üniversitesi'nde bir konferans verme onuruna eriştin. Bir kez daha Kore'deki yabancıları güçlendirmeye odaklandın. Bu oturum, yabancılara bu canlı ülkede kariyerlerini ve yaşamlarını yönlendirmek için içgörüler ve stratejiler sunmayı amaçladı.


Josun University Lecture by Nihat Khalilzade
Josun University Lecture by Nihat Khalilzade

Kore'deki yabancı topluluğuyla olan etkileşim yolculuğum kişisel büyüme ve bağlantı kaynağı olmaya devam ediyor ve bu blog yazısı aracılığıyla bu tatmin edici deneyimin öne çıkan noktalarını ve öğrenmelerini paylaşmak istiyorum.


Josun University Lecture by Nihat Khalilzade
Josun University Lecture by Nihat Khalilzade

The Setting: Josun University

Josun Üniversitesi, zengin akademik ortamı ve uluslararası iş birliğini teşvik etme taahhüdü ile toplantımız için mükemmel bir mekan olarak hizmet verdi. Gwangju'nun kalbinde bulunan üniversite, dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler ve profesyoneller için bir merkezdir ve bu durum, Kore'deki yabancıların yaşamındaki incelikleri tartışmak için ideal bir konum oluşturur.


The Lecture: Empowerment and Integration

Dersimin odak noktası iki yönlüydü: Kore'de profesyonel başarı için gereken araçları yabancılara sağlamak ve daha sorunsuz bir sosyal entegrasyon için Kore kültürünün daha derin bir anlayışını teşvik etmek. Kore iş piyasası, iş yeri kültürü, ağ kurma teknikleri ve kültürel duyarlılığın önemi gibi temel konuları ele aldık.Josun University Lecture by Nihat Khalilzade
Josun University Lecture by Nihat Khalilzade


1. Kore İş Piyasasında Seyahat: İstihdam fırsatlarını bulma stratejilerini, Kore işverenlerinin beklentilerini anlama ve yerel piyasanın taleplerini karşılamak için beceri setini uyarlamayı inceledik.


2. İş Yeri Kültürünü Anlamak: Kore iş yeri kültürünün benzersiz yönlerini kabul etmek tartışmanın önemli bir parçasıydı. Kore'deki hiyerarşi, iletişim tarzları ve iş-yaşam dengesinin önemini vurguladım.


3. Etkili Ağ Kurma: Kore'deki ağ kurmanın rolü üzerine içgörülerimi paylaştım ve bu durumun kariyer gelişimi için güçlü bir araç olabileceğini belirttim. Anlamlı ilişkiler kurma ve sosyal platformlardan faydalanma önemli stratejiler olarak vurgulandı.


4. Kültürel Duyarlılık: Kültürel duyarlılığın önemini inceledik ve Kore geleneklerini ve sosyal normlarını anlama ve saygı duymanın kişisel ve mesleki yaşamı büyük ölçüde geliştirebileceğini tartıştık.


Reflections and Interactions

Katılımcıların ilgisi ve coşkusu, dersi herkes için zenginleştirici bir deneyim haline getirdi. Soru-cevap bölümü özellikle ödüllendiriciydi, çünkü katılımcıların çeşitli geçmişleri ve hedefleri hakkında değerli sorular ve paylaşımlar vardı. Bu, yabancılar tarafından karşılaşılan ortak zorlukların ve bunların üstesinden gelmek için gereken kolektif çabanın bir hatırlatıcısıydı.


Looking Ahead

This lecture at Josun University reaffirms my commitment to supporting the expatriate community in Korea. The conversations and feedback received have been invaluable, providing me with fresh perspectives and renewed motivation to continue this work.Josun University Lecture by Nihat Khalilzade
Josun University Lecture by Nihat Khalilzade

The opportunity to speak at Josun University and interact with a diverse group of individuals was an enriching experience that I cherish deeply. It’s a reminder of the importance of knowledge-sharing and community support in navigating life in a foreign country. As we move forward, I remain dedicated to empowering others through education and dialogue, building bridges across cultures for a more integrated and understanding global community.

Comments


bottom of page