top of page

Girişimcileri Yetiştirmek: OASIS Vizesi Sınıflarımızdan Girişim Kaydı ve İş Geliştirme Üzerine Öne Çıkanlar

Girişimcilik dünyasında, bir fikrin ortaya çıkışından başarılı bir işletmeye kadar olan yolculuk hem heyecan verici hem de korkutucu olabilir. Özellikle Kore'deki göçmen girişimcilerin karşılaştığı zorlukları tanıyarak, son zamanlarda başlangıç kaydı sürecini açıklamayı ve fikirleri başarılı işlere dönüştürmenin inceliklerini katılımcılara rehberlik etmeyi amaçlayan bir dizi OASIS Vizesi sınıfı düzenledik. Bu sınıflar, yabancı girişimcileri Kore iş ortamında gezinmek için gerekli araçlar ve bilgiyle donatmayı amaçlamaktadır ve büyük bir başarı elde etmiştir. İşte, bu aydınlatıcı oturumların deneyimleri, görüşleri ve sonuçlarını paylaşıyoruz.

OASIS Visa Class
OASIS Visa Class

The Essence of OASIS Visa Classes

OASIS vizesi programı, Kore hükümetinin Kore'de işletme kurmak isteyen yabancı uyrukluları desteklemek amacıyla başlattığı bir girişimdir. Bu tür girişimlerin potansiyelini ve engellerini anlayarak, sınıflarımız bu uluslararası girişimcilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Kore'de bir startup kaydından iş geliştirme için detaylı stratejilere kadar, müfredat yerel bağlamda girişimcilik başarısının tüm yönlerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.


From Idea to Execution

1. Kore'de İşletme Kaydı: Sınıflarımızın ilk modülü, Kore'de bir işletme kurmanın yasal ve bürokratik yönlerine odaklandı. Katılımcılar OASIS vizesi gereksinimlerini, şirket kaydı için adım adım süreci ve yerel iş yasaları ve düzenlemelerine uymanın önemini öğrendiler.


2. Fikir Doğrulama: Bir fikri başarılı bir iş teklifine dönüştürmek kritiktir. Oturumlarımız, iş fikirlerini doğrulamak, pazar ihtiyaçlarını anlamak ve hedef kitleleri belirlemek için pratik egzersizler içeriyordu. Katılımcılar kavramlarını eleştirel bir şekilde değerlendirmeye teşvik edildi ve bunları gerçek dünya uygulanabilirliğine dayanarak geliştirmeye teşvik edildi.


3. İş Planlama ve Geliştirme: Uygulanabilir bir fikir olduğunda, iş planlamaya geçtik. Uzmanlarımız, pazarlama stratejilerini, finansal projeksiyonları ve operasyonel detayları içeren sağlam iş planlarının oluşturulmasında katılımcılara rehberlik etti. Bu modül, katılımcıların bir işletmeden sürdürülebilir bir işletmeye olan yolunu görselleştirmeleri için temeldi.


4. Finansman ve Kaynaklar: Kore'de mevcut finansman fırsatlarının manzarasını anlamak, hükümet hibeleri, risk sermayesi ve melek yatırımları da dahil olmak üzere, başka bir kritik alanı kapsadı. Katılımcılar çeşitli finansman seçeneklerini keşfettiler ve startup'larını potansiyel yatırımcılara etkili bir şekilde sunmanın nasıl yapılacağını öğrendiler.


5. Ağ ve Mentorluk: Ağın önemini tanıyarak, kurulu girişimciler ve iş liderleri ile etkileşimleri kolaylaştırdık. Bu, katılımcılara değerli içgörüler sağlamanın yanı sıra, potansiyel mentorluk fırsatları kapılarını açtı.


Katılımcı Geri Bildirimi ve Başarı Hikayeleri


OASIS Vizesi sınıflarımıza verilen yanıt son derece olumlu oldu. Katılımcılar, Kore'deki startup ekosistemini gezinme konusundaki açıklık ve uygulamalı yaklaşımı takdir ettiler. Birçoğu işlerini kaydetmeye ilerledi ve birkaçı, sınıflarımız sırasında geliştirilen sunumlara dayanarak ilk finansman turunu bile sağladı.


Conclusion: Empowering Global Entrepreneurs

Kore'de bir işletme kurma sürecini açıklığa kavuşturarak ve büyüme için pratik araçlar sağlayarak, OASIS Vizesi sınıflarımız yeni bir girişimci grubunu güçlendirdi. Dinamik Kore pazarında yenilik ve başarı yolculuklarına tanıklık etmekten ve katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.


OASIS Visa Class
OASIS Visa Class

Girişimcileri Yetiştirmek: OASIS Vizesi Sınıflarımızdan Girişim Kaydı ve İş Geliştirme Üzerine Öne Çıkanlar

コメント


bottom of page