top of page

Khalilzade Consulting'in Osong Yabancı Girişimciler İhracat Kapasite Geliştirme Atölyesi'ndeki Rolünü Güçlendirmesi

Son dönemde çığır açan bir girişim olan Chungbuk Serbest Ekonomi Bölgesi Otoritesi, Chungbuk Yaratıcı Ekonomi İnovasyon Merkezi ile işbirliği yaparak, Osong'daki yabancı girişimcilerin ihracat yeteneklerini artırmayı amaçlayan etkili bir çalıştay düzenledi. Jeungpyeong Belfore Resort'ta gerçekleştirilen bu etkinliğe yabancı girişimciler, yerel yönetim yetkilileri ve endüstri uzmanları gibi birçok önemli paydaş katıldı. Khalilzade Consulting, bu girişimcilerin işlerini küresel düzeyde genişletmelerine rehberlik etmede önemli bir rol oynamaktan gurur duyuyor. Bu blog yazısı, çalıştayın dönüm noktalarını keşfeder ve bu zengin deneyime katkılarımızı vurgular.Workshop Overview

Osong Yabancı Girişimciler İhracat Kapasite Geliştirme Çalıştayı, bilgi alışverişi ve ağ oluşturma için canlı bir platformdu. Osong Küresel Girişimcilik Merkezi, Kore Motor Araç Yönetimi ve Sejong Buluş Tanıtım Derneği gibi çeşitli sektörlerden yaklaşık 30 katılımcının katıldığı bu çalıştay, yabancı girişimcilere yerel pazarların ötesine işlerini genişletme konusunda değerli görüşler sunmuştur.


Key Highlights of the Workshop

Uzman Konferanslar: Katılımcılar, Gangnam Küresel Köy Merkezi'nden Nihat liderliğindeki yabancı girişimcilerin başarı hikayeleri ve Gümrük Komisyoncusu Lee Gil-jun tarafından sunulan Serbest Ticaret Anlaşmaları'nı (STA'lar) kullanma stratejileri gibi önemli konuları içeren uzman konferanslardan faydalandılar. Bu oturumlar, karmaşık küresel ticaret ortamında gezinmek için pratik araçlar ve uygulanabilir tavsiyeler sunmuştur.


Hayan International'ın Başarı Hikayesi: Çalıştayın önemli anlarından biri, Hayan International'ın CEO'su May Thingja Kai tarafından paylaşılan ilham verici hikayeydi. Yılın başlarında yabancı işletme başlatma destek programı için seçilen May, ticaret eğitimi, uzman mentorluk, işletme alanı ve ihracat yardımı da dahil olmak üzere kapsamlı bir kuluçka desteği aldı. Şirketinin başarısı, 25.000 dolar değerinde ihracat sözleşmeleri elde etmesiyle işletme girişimlerine yapılan yapılandırılmış desteğin önemli etkisini örneklemektedir.


Khalilzade Consulting'in Stratejik Rehberliği: Bu girişimde stratejik ortaklar olarak Khalilzade Consulting, yabancı girişimcileri uluslararası iş genişlemesinin karmaşıklıkları konusunda yönlendirmede önemli bir rol oynadı. Danışmanlığımız, katılımcıların sadece Kore pazarını anlamakla kalmayıp aynı zamanda potansiyellerini küresel olarak nasıl değerlendirebileceklerini de sağlamalarını sağlayacak şekilde özelleştirilmiş tavsiyeler sundu.


Impact and Future Directions

Çalıştay, sadece Osong'un uluslararası bir girişimcilik merkezi olarak konumunu pekiştirmekle kalmadı, aynı zamanda Khalilzade gibi danışmanlık firmalarının iş büyümesini ve uluslararası işbirliğini kolaylaştırmadaki önemli rolünü de ön plana çıkardı. Ekonomik Kalkınma İdaresi Komiseri Maeng Gyeong-jae, yerel KOBİ'lerin mükemmel ürünlerini yabancı girişimciler aracılığıyla küresel pazarlarla bağlantı kurma konusundaki süregelen taahhüdüne vurgu yaptı.


Conclusion

Osong Yabancı Girişimciler İhracat Kapasite Geliştirme Çalıştayı, küresel girişimci topluluğunu destekleme çabalarımızda önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Khalilzade Danışmanlık, iş sahiplerini rekabetçi uluslararası bir pazarda başarılı olmaları için gerekli araçlar ve içgörülerle donatma konusundaki taahhüdünü sürdürüyor. Daha fazla böyle işbirliğinin geliştirilmesini dört gözle bekliyor ve girişimcilerin iş hedeflerini küresel başarı hikayelerine dönüştürmelerine yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyor.

Comentarios


bottom of page