top of page

Əlavələr Siyasəti

Hüquqi İcazəsizlik Haqqında Bildiriş

Bu səhifədə verilmiş izahlar və məlumatlar yalnız əsas və ümumi məlumatlar və dəyirlərdir. Sizin öz Əlavələr Siyasəti sənədinizi necə yazacağınıza dair izahlar və məlumatlar verilir. Bu məqaləyə hüquqi məsləhət kimi və ya sizin ənənəvi olaraq nə etməliyiniz barədə tövsiyə kimi güvənə bilməzsiniz, çünki biz öncədən sizin xüsusi əlavələrlə bağlı mənfəətlərinizi bilmərik. Öz Əlavələr Siyasətinizi yaratmağınızda sizə kömək etmək və başa düşmənizə kömək etmək üçün hüquqi məsləhət axtarmanızı tövsiyə edirik.

Əlavələr Siyasəti - əsaslar

Belə deyərkən, bəzi sayt hissələrində, veb saytınızın əlavələri və ya buna bənzər texnologiyalar vasitəsilə şəxsi məlumatları izləməsi halında, bu məlumatı veb saytı ziyarətçilərinə bildirməliyiniz tələb oluna bilər. Bu sayt bölgələrində, yerli tənzimləmələr çox zaman veb saytınızın hansı izləmə alətlərini (məsələn, cookie-lər, flash cookie-lər, veb baytları və s.) istifadə etdiyini aydın olmağa dair bir zəmanət daxil edir və bu texnologiyaların hansı növ şəxsi məlumatları topladığını göstərməlidir. Bu siyasətlər ətraflıca veb saytı ziyarətçilərinə toplanan məlumatların veb saytı tərəfindən nə ilə edildiyini də bildirir.

Əhəmiyyətli bir məqam odur ki, Xəlilzadə xidmətləri vasitəsilə cookie-lər yerləşdirən və ya digər izləmə texnologiyalarından istifadə edən üçüncü tərəf xidmətləri, məlumatların necə toplandığı və saxlandığı barədə öz siyasətlərinə malik ola bilərlər. Bu xarici xidmətlər olduğu üçün, belə praktikalar Nihat Xəlilzadə Gizlilik Siyasəti tərəfindən əhatə edilmir.

Bu haqqda daha çox məlumat əldə etmək üçün "Cookie-lər və Sizin Nihat Xəlilzadə Saytınız" məqaləmizi yoxlayın.

bottom of page